BEZPIECZEŃSTWO NA TORZE STRZELECKIM

Awatar użytkownika
Grossus
Moderator
Posty: 3150
Rejestracja: 2013-03-01, 22:49
Lokalizacja: Zalasewo

BEZPIECZEŃSTWO NA TORZE STRZELECKIM

Post autor: Grossus »

Poniżej przedstawiam regulamin bezpieczeństwa stosowany przez WSST podczas każdych zawodów i imprez strzeleckich:

BEZPIECZEŃSTWO NA TORZE STRZELECKIM

1. Podczas trwania zawodów każdy uczestnik ma obowiązek ściśle przestrzegać niżej wymienionych zasad.

2. Dozwolone jest używanie każdego typu karabinka pneumatycznego pod warunkiem, że energia wystrzeliwanego pocisku nie będzie wyższa niż 16,3 J. Strzelcy posiadający karabinki wystrzeliwujące pociski z energią wyższą niż 17,0 J nie mogą brać udziału w zawodach ani korzystać ze strzelnicy technicznej. Pomiar energii wystrzeliwanego pocisku powinien odbywać się podczas każdych zawodów i może być obowiązkowy dla wszystkich zawodników lub wyrywkowy.

3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie strzelcy, którzy ukończyli 9 lat.

4. Każdy zawodnik musi być obecny podczas odprawy odbywającej się bezpośrednio przed wejściem na tor strzelecki i przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich. Zawodnicy, którzy nie będą obecni w czasie odprawy nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.

5. Po usłyszeniu pojedynczego gwizdka lub dźwięku trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Zawodnicy, którzy byli w tym czasie na stanowiskach i mieli załadowane karabinki muszą oddać strzał w ziemię na bezpieczny dystans z dala od celu. Podczas wstrzymania strzelania zabronione jest zajmowanie pozycji strzeleckich oraz mierzenie do celu.

6. Po usłyszeniu dwóch gwizdków lub dwóch sygnałów nadanych trąbką należy upewnić się wzrokowo, że teren strzelania jest bezpieczny a następnie można ponownie przystąpić do strzelania.

7. Do nadania sygnału wstrzymania i rozpoczęcia strzelania mają prawo wyłącznie sędziowie.

8. Celowanie i przyjmowanie postaw strzeleckich oraz strzały rozładowujące dozwolone są jedynie poza oznaczoną linię strzelania. Czynności tych nie można wykonywać poza torem strzeleckim np. na parkingu. Nieużywane karabiny muszą być zawsze rozładowane i zabezpieczone.

9. Nieużywane karabinku muszą być umieszczone w pokrowcach lub walizkach albo noszone z lufą skierowaną w dół, dotyczy to również karabinków przenoszonych na pasach.

10. Dopóki zawodnik nie zajmie miejsca w swojej kolejności na stanowisku strzeleckim ładowanie karabinka jest zabronione.

11. Zabronione jest ładownia karabinka pomiędzy stanowiskami. Magazynek w karabinkach wielostrzałowych należy każdorazowo wyjąć i pozostawić w bezpiecznym widocznym stanie rozładowania. Jeżeli wyjęcie magazynka nie jest możliwe zawodnik może ładować karabinek wyłącznie jednym śrutem po zajęciu w swojej kolejności miejsca na stanowisku strzeleckim.

12. Każdy członek grupy powinien upewnić się, że zarówno on jak i jego partnerzy z grupy przestrzegają powyższych zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować usunięciem zawodnika z imprezy jak również zakazem startów w przyszłości.

13. Nie wolno opierać lufy na stopie. Podczas zajmowania pozycji strzeleckich oraz opuszczania stanowiska zawsze należy kontrolować, aby lufa była stale skierowana w dół. Jeżeli zawodnik ma problem z bezpiecznym zajęciem pozycji lub powstaniem / opuszczeniem stanowiska powinien poprosić o pomoc w podaniu lub odbiorze karabinka członków swojej grupy.

14. Jeżeli sędzia zwróci uwagę zawodnikowi np. na fakt nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa lub technikę strzelecką zawodnik jest zobowiązany natychmiast dostosować swoje zachowanie do poleceń sędziego pamiętając, że sędziowie gwarantują rozgrywanie zawodów zgodnie z zasadami konkurencji, a w szczególności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W wypadku dyskusji należy niezwłocznie wezwać Sędziego Głównego. Opinia Sędziego Głównego jest ostateczna.

15. Żadne inne osoby poza strzelcami biorącymi udział w zawodach nie mogą znajdować się na torze strzeleckim. Zakaz ten nie dotyczy sędziów, organizatorów, przedstawicieli prasy i zaproszonych gości posiadających w widocznym miejscu identyfikatory lub stosowne przepustki wydane przez organizatora zawodów.

16. Juniorzy biorący udział w zawodach muszą pozostawać pod stalą opieką swoich rodziców lub opiekunów. Juniorzy nie biorący udział w zawodach nie mają prawa wstępu na tor strzelecki.
Bo ja myślałem, że "Miś" to film fabularny, a to jest dokument.
Zablokowany